вівторок, 29 вересня 2015 р.

ЯК СКЛАСТИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У навчальному процесі чи трудової діяльності досить часто доводиться використовувати методичні рекомендації. Цей документ регламентує певний порядок виконання якої-небудь роботи. Це набір і послідовність дій і правил, вироблених на основі позитивного досвіду, необхідних для успішного виконання цієї роботи.

Інструкція:
1. Для будь-яких методичних рекомендацій існує певна структура, якої мають дотримуватися автори. Вона в будь-якому випадку повинна містити титульний лист, відомості про автора або колективі авторів (посади, кваліфікаційні категорії, вчені ступені), коротку анотацію, введення, Основну частину, список рекомендованої літератури і додатка, Якщо вони є.

2. На титульному аркуші вкажіть назву установи, прізвище та ініціали автора (авторів), назва, яке повинно починатися словами: «Методичні рекомендації з», назва міста, рік складання.

3. У короткій анотації, яка наводиться верху на другому аркуші, напишіть суть розглянутих питань, призначення даних методичних рекомендацій, вкажіть джерела позитивного досвіду, який ліг в основу їх розробки і перерахуйте сфери їх можливого застосування. Внизу другого листа помістіть відомості про автора або авторів.

4. У вступі дайте обгрунтування необхідності складання даних методичних рекомендацій, короткий аналіз стану справ з даного в них питання, охарактеризуйте значимість розробки, перерахуйте, де і кому вони можуть бути корисні в практичній роботі. Визначте цілі і дайте короткий опис очікуваних результатів від використання даного документа. Обгрунтуйте його особливості та новизну в порівнянні з іншими подібними документами, розробленими в даній області.

5. В основній частині рекомендацій опишіть поетапний порядок, алгоритм, форми і методи виконання даного процесу. Дайте поради щодо вирішення супутніх питань, а також рекомендації щодо матеріально-технічного, фінансового, кадрового забезпечення процесу. Зверніть увагу на найбільш важкі моменти виходячи з того досвіду, який вже є у автора, застерігаючи читача від типових помилок.

6. Складіть список рекомендованої літератури в алфавітному порядку. Дотримуйтеся при його складанні затверджених нормативною документацією правил оформлення літературних джерел.

7. У якості додатку вкажіть ті матеріали, які не увійшли в основну частину змісту методичних рекомендацій, але є необхідними для виконання даного робочого процесу. Це можуть бути інші методичні рекомендації та інструктивні матеріали, а так само документи, що ілюструють процес: діаграми, схеми, карти, фотографії.

джерело: http://webdovidka.com/index.php?newsid=54435

Гість, вислови свою думку!