середа, 1 грудня 2010 р.

Використання сучасних освітніх технологій у навчально-виховній роботі

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК  
                               тема: «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок»

В галузі освіти взято курс на гуманізацію і демократизацію навчання, а головною його метою стає розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Одним із напрямків формування особистості і розвитку позитивних якостей учня, його потенційних можливостей є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.
Саме на особистісних аспектах комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій в навчальному процесі акцентує увагу методичний посібник зазначаючи, що ІКТ мають відкрити нові шляхи і дати широкі можливості для подальшої диференціації навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики. Тому диференціація та максимальна індивідуалізація навчального процесу через впровадження ІКТ, в тому числі, через застосування програмних засобів навчання, з урахуванням інтересів і здібностей учнів сприятиме становленню всебічно розвиненої особистості.
Нова організація навчальної діяльності учнів, яка ґрунтується на запровадженні у навчальний процес ІКТ, змінює джерела навчальних відомостей, і, в першу чергу, навчальну книгу. Крім традиційних друкованих підручників, у навчанні починають дедалі ширше застосовувати підручники нового типу: програмовані, мультимедійні, електронні. Вони займають проміжне місце між комплектами традиційних аудіовізуальних засобів навчання та програмними засобами.
Методичний посібник може бути корисним для викладачів професійно – теоретичної підготовки, а також для майстрів виробничого навчання з професійно-практичної підготовки.
Зміст посібника
Вступ
1. Урок як система.
2. Мультимедійні засоби навчання
3. Уроки з комп’ютерною підтримкою.
4. Структура ІКТ-компетентності
5. Мультимедіа на уроці
Висновки.
Використані джерела
Додаток - Тезаурус

P.S. Пожалуйста, отпишитесь - была ли полезна статья для Вас и стоит ли делать такие обзоры по другим темам.