четвер, 2 грудня 2010 р.

ВІДКРИТІ УРОКИ

ПРЕДМЕТ: ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Група 06 – 12 ПР
Дата 02.02.2007                                                                                                                                  
Тема : Розробка тіста і вистоювання тістових заготовок на виробництві
Тема уроку: Розробка тіста для булочних, здобних виробів.
Мета уроку:
а) навчальна: закріпити теоретичні знання шляхом практичного оброблення дріжджового здобного тіста та формування виробів із нього.
Навчити учнів вірному веденню технологічного процесу з оброблення дріжджового здобного тіста та формування виробів із нього.
Привити навички по поділу тіста на шматки і їх округлення, попереднього вистоювання, формування тістових заготовок, а потім визначення органолептичної оцінки якості сформованих тістових заготовок.
б) виховна: виховувати у учнів почуття відповідальності за правильну організацію робочого місця, підтримування правил санітарії та особистої гігієни, безпеки праці, технологічної дисципліни.
в) розвиваюча: сприяти розвитку у учнів самостійності при виконанні завдання, розвивати у учнів добросовісне відношення до праці, формування естетичного смаку при формуванні виробів.
Тип уроку: формування умінь та навичок.
Результативність: Методична розробка уроку з професійно-практичної підготовки

ПРЕДМЕТ: ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Група 07 – 25 ПР   Дата 23.04.2008
ТЕМА : КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ГОТОВИХ ВИРОБІВ.
Тема уроку: Показники якості хлібних, булочних, бубличних і сухарних виробів
Мета уроку: Оволодіння глибокими і усвідомленими знаннями з етапів і методів проведення контролю якості хлібних, булочних і сухарних виробів
а) навчальна: сприйняття і первинне усвідомлення учнями знань про особливості контролю якості хлібних, булочних і сухарних виробів; формування інтелектуальних вмінь аналізу, узагальнення, аргументування результатів матеріалу; фіксування в пам’яті основних, суттєвих фактів, понять та закономірностей.
б) розвиваюча: формування пізнавальної активності та самостійності при вивченні нового матеріалу; сприяння розвитку аналітичного та логічного мислення при вирішенні проблемних питань; формування вміння користуватись інформаційним матеріалом при визначенні показників якості хлібних, булочних і сухарних виробів
б) виховна: сприяти вихованню у учнів комунікативних якостей, вміння працювати в групах, відчувати відповідальність за успіх колективу, доброзичливо спілкуватись, прищеплювати любов до обраної професії, зацікавленість у вивченні предмету та почуття відповідальності за культуру учбового процесу.
Тип уроку: комбінований.
Метод викладання: пояснювально-ілюстративний з використанням інформаційних технологій.
Результативність: Методична розробка уроку з професійно-теоретиної підготовки


ПОЗАУРОЧНИЙ ЗАХІД
В рамках проведення І туру обласного ярмарку молодіжних творчих проектів «Світ наших захоплень» серед учнів ЧЦ ПТО за напрямком «Кращий артист», в групі 08 – 40 ОФБ було створено ініціативну групу під керівництвом класного керівника, яка зобов’язувалась проведення музичної комедії за мотивами однойменної п’єси М.П. Старицького «За двома зайцями» .
В грудні 2008р. було проведено прем’єру музичної вистави «За двома зайцями» за участю учнів групи, класного керівника та майстра виробничого навчання.
На виставі були присутні учні ЧЦ ПТО, адміністрація та педагоги навчального закладу, а також гості з громадського об’єднання інвалідів «Шанс», друзі та батьки учнів.
Підсумком роботи учнівського самоврядування групи 08 – 40 ОФБ було отримання Гран – Прі в рамках проведення І туру обласного ярмарку молодіжних творчих проектів «Світ наших захоплень» серед учнів ЧЦ ПТО в номінації «На диво талановиті».
Результативність: Методична розробка позаурочного заходуПРЕДМЕТ: ОБЛІК, КАЛЬКУЛЯЦІЯ І ЗВІТНІСТЬ

Дата: 05.03.2013р Група: 10-11-68 ККД
Предмет: Облік, калькуляція і звітність
Тема: Облік сировини та готової продукції на виробництві
Урок № 32 Тема уроку: Інвентаризація сировини, напівфабрикатів та готової продукції на виробництві, строки та порядок проведення
Основна дидактична мета уроку:
• узагальнення та систематизація вивченого матеріалу про етапи і методи проведення інвентаризації на підприємствах ресторанного господарства
• визначення в основних понять, закономірностей, сфер застосування етапів процесу інвентаризації під час проведення ділової гри «Імітація професійних ситуацій»
• розвивати навички індивідуальної та групової практичної роботи для вирішення виробничих завдань;
• виховувати почуття взаємодопомоги, колективізму, професійної орієнтація і підготовки до трудової діяльності.
Методична мета уроку:
• використання інноваційних методичних прийомів з метою високого рівня сприйняття учнями теми уроку
• застосування мультимедіа для кращого візуального сприйняття учнями навчального матеріалу
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань
Вид уроку : ділова гра
Метод навчання : пояснювально-ілюстративний, проблемний
Методичні прийоми мотивації навчання: збудження інтересу, стимулювання учнів до закріплення знань, робота в групах, розв’язування вправ.
Результативність: Методична розробка уроку з професійно-теоретиної підготовки