понеділок, 4 травня 2015 р.

Основні компоненти сучасного уроку

Основні компоненти сучасного уроку:

- Організаційний – організація учнів протягом усього уроку, готовність учнів до уроку, порядок і дисципліна.
- Цільовий – формулювання цілей самими учнями, визначення межі знання і незнання, як на весь урок, так і на окремі його етапи.
- Мотиваційний – визначення значущості досліджуваного матеріалу як в цій темі, так і у всьому курсі.
- Комунікативний – рівень спілкування вчителя з групою.
- Змістовний – підбір матеріалу для вивчення, закріплення, повторення, самостійної роботи і тощо
- Технологічний – вибір форм, методів і прийомів навчання, оптимальних для даного типу уроку, для даної теми, для даної групи і тощо
- Контрольно-ревізійний – використання оцінки діяльності учня на уроці для стимулювання його активності та розвитку пізнавального інтересу.
- Аналітичний – підведення підсумків уроку, аналіз діяльності учнів на уроці, аналіз результатів власної діяльності з організації уроку.