вівторок, 30 листопада 2010 р.

Мета портфоліо

Мета створення портфоліо полягає у:

 презентації власних педагогічних досягнень в сфері організації та здійснення навчально-виховного процесу в центрі;
 узагальненні матеріалів з досвіду роботи;
 об'єктивному аналізі своєї професійної майстерності, досягнень та недоліків в роботі;
 активізації творчого ставлення до процесу та результату власної діяльності, прагнення самовдосконалення та самоосвіти;
 визначенні напрямків професійного зростання.

П - підтримка самостійності
О - оцінка досягнень
Р - робота над собою
Т - технологія самоконтролю
Ф - фіксування результатів
О - освіта на протязі всього життя
Л - лінія розвитку
І - імпульс до активності
О - об’єктивний погляд на себе