вівторок, 4 серпня 2015 р.

Організація методичної роботи

Методична робота з роками набуває зовсім іншого формату, адже  здійснюється здебільшого не через безпосереднє спілкування, а в он-лайн форматі.
Упровадження віртуальних форм роботи створює реальні можливості побудови відкритої системи безперервної освіти, а оптимальний доступ до необхідної інформації у будь-який час робить пізнавальну діяльність вчителів більш ефективною.
Використання он-лайн взаємодії дозволяє організувати науково-методичний простір для вчителів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу молодим вчителям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи.
Як показує практика, інформаційно-комунікаційні технології відкривають величезні можливості для комунікації в рамках он-лайн взаємодії:
 • зникає потреба у одночасній присутності педагогів в одному місці;
 • учителі мають вільний доступ до спільних ресурсів у інформаційному просторі;
 • стають доступними досягнення окремих вчителів та ЗНЗ для усієї освітянської спільноти;
 • з’явилась можливість ведення та підтримки електронного документообігу, доступності всіх нормативних документів;
 • можна проводити дистанційні наради, семінари, конкурси;
 • спрощується процедура проведення моніторингу якості освіти, методичної діяльності.
Враховуючи вищесказане, методисти окреслили очікувані результати від упровадження віртуальних форм у методичну роботу:
– створення єдиного освітнього ресурсу (нормативного, правового, кадрового, навчально-методичного);
–  відпрацювання форм мережевої взаємодії між окремими педагогами через створення власних сайтів, блогів:
–   створення мережевих моделей використання медіаосвітніх та Інтернет технологій за різними навчальними предметами у навчально-виховному процесі;
–    обмін досвідом через мережу Інтернет;
–     створення банку електронних засобів навчання та медіатеки шкільних предметів;
–     оновлення форм і методів науково-методичної роботи.
–     створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагога шляхом упровадження інноваційних освітніх  технологій.
–     побудова та практична реалізація психолого-педагогічно обґрунтованої технології мережевого навчання.
–    розроблення моделей використання медіа освітніх та Інтернет-технологій  у науково-методичній роботі з педагогами
–    розвиток у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем.
–     створення віртуального інституту педагога ЗНЗ.
Модель роботи методиста
model
Усі види ІКТ, які повинні використовуються у методичній роботі можна розділити на:
 • офісні;
 • мультимедійні;
 • програмні;
 • тестові;
 • гіпертекстові;
 • веб (дистанційні)- та e-book – технології.
Офісні технології реалізуються за допомогою пакета  програм Mіcrosoft Office, що містить засоби для створення та редагування текстових документів, електронних презентацій, роботу з таблицями, діаграмами, базами даних. Вони дають можливість оформлення ділової документації, проведення контрольно-аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, результати  у вигляді графіків, діаграм), розробку презентацій до семінарів, засідань методичних об’єднань, конференцій, методичних рад, оформлення картотеки періодичних видань, портфоліо.
Використання тестових комп’ютерних технологій дає можливість використовувати їх для діагностики і моніторингу та обумовлені перевагами над іншими методами:
а) за певний, досить невеликий проміжок часу можна продіагностувати численну групу опитуваних;
б) проконтролювати на потрібному, заздалегідь визначеному рівні, допускаючи зміну ступеня складності запитань, беручи за варіанти відповіді типові помилки, які трапляються на даному рівні;
в) провести самоконтроль на попередньому етапі з метою підготовки чи апробації;
г)  отримати об’єктивні результати, ;
д) створити умови для постійного зворотного зв’язку;
є) здійснити статистичну обробку результатів .
Через віртуальні форми роботи:
 1. Віртуальна діагностика.
 2. Дистанційне інформування, консультування, спілкування.
 3. Віртуальні конкурси, Інтернет-голосування, флеш-моби.
Саме з допомогою віртуальних форм роботи можна здійснити різні види моніторингу, інформаційний супровід та методичний супровід упровадження інновацій.
  завантажити [ 33.4 KiB,  завантажень 138]