Нормативні документи

І. Загальні документи з питань ПТО

 1.   Конституція України від26 червня 1996 року
 2.  ЗаконУкраїни «Про освіту» від 23.05.1991 №1060.
 3.  ЗаконУкраїни «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103.
 4. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети тазавдання» від 28.08.2008.
 5. Положення проосвітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджене постановоюКабінету Міністрів України від 20.01.1998 №65.
 6. Положення про ступеневупрофесійно-технічну освіту, затверджене постановою Кабінету Міністрів Українивід 3 червня 1999  № 956.
 7.  Положення про порядокзатвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальнихзакладів у Міністерства освіти України, затверджене наказом МОН України від27.10.1999 №370.
 8. Положення про вищепрофесійне училище та центр професійно-технічної освіти, затверджене наказомМОН України від 20.06.2000 №225.
 9.  Типове положення проатестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від06.10.2010 № 930.
 10. Типові правилавнутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладівсистеми Міністерства освіти України, затверджене наказом Міністерства освітиУкраїни від 20.12.1993 № 455.
 11. Положення про порядокздійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН Українивід 07.11.2000 № 522.
 12. Розпорядження КМУ від21.01.2009 №42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічниминавчальними  закладами, підпорядкованимиМОН»
 13. Указ Президента Українивід 18.09.2004 №1102 «Про додаткові заходи щодо вдосконаленняпрофесійно-технічної освіти в Україні».
 14. План заходів,спрямованих на  задоволення потреби ринкупраці у кваліфікованих робітничих кадрах, схвалений розпорядженням КМУ від17.10.2007 №886.
 15. Положення про професійно-технічнийнавчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від05.08.1998 №1240.
 16. Типові правила прийомудо професійно-технічних навчальних закладах України, затверджені наказом МОНУкраїни від 14.05.2013  № 499

IІ. Організація навчально-виробничого процесу в ПТНЗ

 1. Державний перелікпрофесій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічнихнавчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 №1117.
 2.  НаказМОН України від 16.05.2006 №373 «Про формування обсягів державного замовленняна підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладахМіністерства освіти і науки України».
 3.  Положенняпро організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальнихзакладах, затверджене наказом МОН України від 30.05.2006 №419.
 4. Інструкції з веденняжурналу обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічнихнавчальних закладів, затверджені наказом МОН від 26.01.2011 №59
 5. Положення про порядоктрудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним зроботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеноїнебезпеки, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.1994 №130.
 6. Порядок надання робочихмісць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальнихзакладів виробничого навчання та виробничої практики зі змінами,затвердженими  постановою КМУ від 27.08.2010 №770.
 7. Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджено постановаю КМУ від 27 серпня 2010 р. N 770
 8. Положення продистанційне навчання, затверджене наказом МОН України від 25.04.2013  № 466
 9. Положення про порядоккваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобуваютьпрофесійно-технічну освіту, затверджене наказом Мінпраці України, МіносвітиУкраїни від 31.12.1998 №201/469.
 10. Порядокпрацевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів,підготовка яких проводилася за державним замовленням, затверджений постановоюКабінету Міністрів від 27.08.2010 №784.

ІІI. Проведення конкурсів, олімпіад та інших заходів

ІV.  Виховна робота у закладах профтехосвіти

 1. Закон України «Просоціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».
 2. ЗаконУкраїни «Про охорону дитинства».
 3. ЗаконУкраїни «Про попередження насильства в сім’ї».
 4. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».
 6. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».
 7. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики».
 8. Загальна декларація прав людини.
 9. Декларація прав дитини.
 10. Конвенція про права дитини.
 11. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей.
 12. Орієнтовне положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОН України від16.04.2002 №257.
 13. Концепція національного виховання студентської молоді, затверджена рішенням колегії МОН України від 25.06.2009.
 14. Положення про організацію фізичного виховання  і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України від 02.08.2005 №458.
 15. Державна цільова програма  зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року, затверджена постановою КМУ від 03.09.2009 №940.
 16. Примірне Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом МОН України від 02.06.2004 №440.

V. Організація роботи з охорони праці

 1. Положенняпро організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу вустановах і закладах освіти, затверджене наказом МОН України від 01.08.2001№563.
 2. Правилапожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України,затверджені наказом Міносвіти України, МВС України, Головного управліннядержавної пожежної охорони від 30.09.1998 №348/70.
 3. Положенняпро порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці взакладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерствуосвіти і науки України, затверджене наказом МОН України від 18.04.2006 №304.
 4. Положенняпро порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під часнавчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом МОНУкраїни від 31.08.2001 № 616.
 5. Правилабезпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системизагальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці Українивід 16.03.2004 № 81.
 6. Положенняпро кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічногонавчального закладу, затверджено наказом МОН України від 20.10.2005 № 609.

VІ. Стипендіальне забезпечення

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.1994 № 565 «Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією».
 2. Положення про порядок призначення стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, затверджене Указом Президента України від 30.12.1998 № 1419/98.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1999 № 169 «Про розмір стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів».
 4. 4.     Указ Президента України від 02.10.1999 № 1275/99 «Про підвищення розміру стипендій студентам та учням навчальних закладів».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2000 № 234 "Про збільшення розміру академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців».
 6. Постанова КМУ від 07.02.2000 № 235 "Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 №982 «Про заснування стипендії КМУ переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури»
 8. Положення про порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, затверджене постановою Верховної Ради України від 24.10.2002 № 218-ІV.
 9.  Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882.
 10. Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів», затверджене Указом Президента України від 28.12.2004 № 1562/2004.

VІІ. Видача документів про освіту та інших, що стосуються освіти і навчання

1.     Перелік документів про освіту і вчені звання в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260 (витяг).
2.     Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 979  «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту» (витяг).
3.     Наказ МОН України від 30.08.2001 № 615 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» (витяг).
4.     Наказ МОН України від 06.12.2001 р. № 788 «Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту» (витяг).
5.     Наказ МОН України від 10.12.2003 р. № 810 «Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка» (витяг).
6.     Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України галузі освіти (ІВС "ОСВІТА"), затверджене наказом МОН України від 10.12.2003 № 811.
7.     Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затверджений наказом МОН України від 10.12.2003. №811.
8.     Порядок замовлення, видачі та обліку студентських та учнівських квитків державного зразка та їх карток, затверджений наказом МОН України від 13.08.2007 № 735.

9.     Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №83 «Про виготовлення документів про освіту».

КАТЕГОРІЯ: ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ ПТНЗ | КОМЕНТАРІ ВИМКНЕНО ДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (Закон від 02.03.2015 № 222-VIII)

Наказ № 1021 від 17.09.2012 “Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти”


Постанова Кабінету Міністрів України “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” від 8 серпня 2007 р. №1019 зі змінами, внесеними згідно Постановою КМ № 233 від 05.04.2014

Наказ МОН України від 24.12.2003 року №847 “Про затвердження
Ліцензійних умов надання освітніх послуг,
Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг,
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів”


Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI “Про професійний розвиток працівників”

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 року № 535 “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів”